CPU máy chủ đang bị quá tải.CPU > 90%.( Có thể do các phần tử xấu tấn công diễn đàn).
Nếu lỗi này xuất hiện nhiều lần,bạn hăy báo cho BQT; SDT: 01658 041 682(Vui ḷng nhắn tin trong giờ hành chính)
. Các bạn vui ḷng thử lại trong 1 vài phút nữa.